Ahoj a dobrý den přátelé

Vítáme vás v TOMMY

Jazykový dětský klub TOMMY je mezinárodní soukromá školka, která je otevřená dětem v předškolním věku od 3 až 6-ti let všech národností. Jsme přesvědčeni, že předškolní věk je rozhodujícím obdobím, kdy se vytváří lidská osobnost. Toto období bývá často označováno jako období rozkvětu a hry. Dítě objevuje svět, osvojuje si návyky, způsoby chování a základy životního stylu.
Naše dvojjazyčné prostředí vytváří přirozené podněty a přímý kontakt dětí s angličtinou a češtinou. Děti se s cizím jazykem setkávají postupně. Osvojují si ho v průběhu reálných a přirozených činností každý den, což je považováno za nejefektivnější výuku cizího jazyka. Klademe velký důraz na důvěru v barevné a pestré prostředí, které na dítě působí pozitivně, hřejivě a vytváří impulz k rozvoji. Individuální přístup a porozumění vývojových stádií dítěte je naší samozřejmostí.

"Pokud neděláte něčí život lepší, pak marníte čas."

-- Will Smith --
Anglicko-český vzdělávací program

Uvědomujeme si důležitost znalosti anglického jazyka pro budoucnost vašich dětí. Naše dvojjazyčné prostředí vytváří přirozené podněty a přímý kontakt dětí s angličtinou a češtinou. Osvojují si ho v průběhu reálných a přirozených činností každý den. Řídíme se podobnými zásadami jako program Montessori. Bereme si od každého jen to nejlepší.

Kreativita
Výborná lokalita
Kvalitní prostředí v rodinném domě s vlastní zahradou
Mužský vzor
Zdravé stravování
STORY time
Kvalitní a odborný personál
TOMMY pro FIRMY

Blog & novinky

Co je u nás nového

Náš tým

Všichni naši zaměstnanci jsou pojištění pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené jiným osobám.

leto